BLOGS

In onze blogs vertalen we nieuwe regelgeving en andere veranderingen in duidelijke taal. Lees daarom onze blogs!

 

De notaris als 'Poortwachter' tegen witwassen van geld

Stel de notaris vraagt u: “Ik zie dat u de koopsom van de woning zelf hebt overgemaakt. Hoe komt u aan het geld?”

Velen van u denken wellicht “Wat een brutale vraag”. Graag lichten we deze vraag toe.

 

Want wist u dat de notaris, naast de wat meer bekendere werkzaamheden, zoals het opstellen van testamenten en hypotheekakten, van de wetgever een taak als poortwachter tegen het wiswassen van geld heeft gekregen?

 

In het kader van deze poortwachtersfunctie wordt van de notaris verwacht dat hij de deuren voor witwaspraktijken stevig gesloten houdt. Klinkt logisch, maar witwaspraktijken zijn vaak niet duidelijk zichtbaar. De notaris is verplicht nader onderzoek te doen.

 

Wat is witwassen ?

Bij witwassen gaat het om het uitvoeren van transacties met als doel geld, waarover geen belasting is betaald of geld dat verkregen wordt met criminele activiteiten (zwart geld), weer in het legale betalingsverkeer te brengen.

Een voorbeeld van zwart geld is geld dat afkomstig is uit criminele praktijken bijvoorbeeld de illegale verkoop van drugs. Maar ook een ondernemer die bepaalde verkopen onder de toonbank verricht, of iemand die zijn spaargeld niet aangeeft bij de jaarlijkse belastingaangifte, creëert daarmee zwart geld

Degenen die daar, bewust of onbewust, aan mee werken, maken zich schuldig aan het witwassen van geld.

 

Hoe gaat witwassen ?

Eén van de methoden die wordt toegepast om geld wit te wassen, is door het geld te gebruiken voor de aankoop van onroerend goed. En, omdat de eigendomsoverdracht van onroerend goed altijd via een notariële akte verloopt, is daar een belangrijke taak voor de notarissen weggelegd !

 

Welke taak heeft de notaris ?

Van de notaris wordt verwacht dat hij vragen stelt naar de herkomst van gelden bij, bijvoorbeeld, de aankoop van een woning of bedrijfspand. Bij een te lage koopsom of bij zogenaamde ABC-transacties (een onroerende zaak wordt binnen een relatief kort tijdsbestek via drie of meer partijen met winst doorverkocht), moet de notaris alert zijn op het witwassen van zwart geld.

Hij móet dan vragen gaan stellen aan koper en verkoper: de notaris kan zich er niet op beroepen dat hij niet wist dat het om crimineel geld ging, als hij daar niet naar heeft gevraagd, of als hij geen antwoord heeft gekregen op wél gestelde vragen. Is een notaris niet alert genoeg, dan kan hij strafrechtelijk én tuchtrechtelijk worden vervolgd.

 

Meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties

Naast de strafrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid bij het bewust of onbewust meewerken aan het witwassen van gelden, is de notaris verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit-Nederland.

 

Voor notarissen gelden twee indicatoren als het gaat om ongebruikelijke transacties. De ‘objectieve’ indicator zorgt er voor dat een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer in contanten wordt beschouwd als ongebruikelijk. Met ongebruikelijke transactie wordt overigens niet bedoeld dat de transactie ook direct “verdacht” is. De notaris is wel te allen tijde verplicht deze transactie te melden bij de FIU-NL !

De “subjectieve” indicator houdt in dat de notaris aanleiding heeft om te veronderstellen dat de transactie verband kan houden met witwassen of met het financieren van terrorisme. Hierbij wordt niet alleen naar de transactie gekeken, maar ook naar de context waarin deze transactie plaatsvindt. Ook deze transacties moeten door de notaris worden gemeld.

 

Koopt u een huis aan met eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst van uw vorige woning, of leent u geld van een particulier, dan zal de notaris u daarover vragen stellen. En, na het lezen van dit stuk, weet u waarom !

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit onderwerp ? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op.