KERKRECHT

De leden van een kerkgenootschap stellen zelf regels op over hoe zij willen omgaan met elkaar en de buitenwereld.