Voogdij

Wanneer samenwoners een kindje krijgen, moet het gezamenlijke gezag via de rechtbank worden geregeld.

Soms kan niet in het ouderlijk gezag worden voorzien. Bijvoorbeeld wanneer beide ouders overlijden. In dat geval moet er een voogd worden aangewezen.