TESTAMENT

Zonder een testament wijst de wet uw erfgenamen aan. Wilt u dat iemand anders uw erfgenamen zijn of wilt u uitstel van het betalen van erfbelasting, stel dan een testament op.