INBRENGCLAUSULE

Via een inbrengclausule kunnen de ouders regelen dat het kind dat de schenking alvast krijgt, dat krijgt als een voorschot op zijn/haar erfenis.

Bij overlijden van de ouders wordt dat voorgeschoten bedrag in mindering gebracht op zijn/haar deel van de erfenis.