HERROEPINGSCLAUSULE

Een schenking hoeft niet onvoorwaardelijk te zijn. Er kan zich een situatie voordien dat u een gedane schenking wilt terugdraaien. Dit kan als u een herroepingsclausule opneemt in uw schenkingsakte.