Privacyverklaring CLTR

Deze verklaring geeft informatie over hoe het CLTR omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.