LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament is voor de laatste fase van uw leven. Daarin regelt u wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent uw belangen te behartigen.

In een levenstestamant bepaalt u wie uw zaken regelen mag, als u dat zelf niet meer kunt. Dit betreft zowel financiële zaken, als ook persoonlijke wensen.