SAMENWERKING

Ondernemen met meerdere partijen vergt goede afspraken, zodat achteraf zo min mogelijk discussie kan ontstaan over de inhoud van die afspraken.