AGRARISCH ONDERNEMEN EN PRIVÉZAKEN

Agrarisch ondernemer zijn heeft ook gevolgen voor privé aangelegenheden. Wat gebeurt er met uw bedrijf in geval van ziekte of overlijden? Kunt u de onderneming voortzetten als u te maken krijgt met een echtscheiding?