VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht is een door de notaris opgemaakte verklaring. Daarin staat wie de erfgenamen zijn en wie namens die erfgenamen de nalatenschap mag afwikkelen.