AANGIFTE ERFBELASTING

Binnen 8 maanden na het overlijden moeten de erfgenamen een aangifte erfbelasting indienen.