decorative wave

Tijdelijk € 100.000 belastingvrij schenken

geschreven door:

Vanaf 1 oktober 2013 is het mogelijk om éénmalig € 100.000 belastingvrij te schenken.

Voorwaarde is dat de persoon die het geld krijgt, het geld gebruikt om een eigen huis te kopen, af te lossen op de eigenwoningschuld, of voor verbetering/onderhoud van de eigen woning.

Deze verruiming is tijdelijk en geldt van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Tot nu toe was de vrijstelling € 51.407 en gold alleen voor een schenking van ouders aan kinderen. Bovendien moest het kind tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Nu is de vrijstelling € 100.000, geldt ook voor een schenking aan een ander dan een eigen kind, en is de beperking dat de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn vervallen.

Dit betekent dat iedereen een kind, een ander familielid of een derde een schenking van maximaal €.100.000 vrij van schenkbelasting kan geven, mits het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning.

Voor meer informatie, of het regelen van deze beschreven schenking, kunt u contact opnemen met Vechtstede Notarissen.

Ik wil direct

Goed
geregeld!
samen met Vechtstede